Step aerobik

Step Aerobik je postupom času čoraz populárnejšie cvičenie nielen na chudnutie, vychádzajúce z klasického aerobného cvičenia doplneného o cvičebnú pomôcku…